• Address नगरपालिका -१, देवकोटा चोक मन्थली
  • Phone 048540304, 048540283

लक्ष्य  
• सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अवस्थामा सुधार साथै संस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्ने  ।