• Address नगरपालिका -१, देवकोटा चोक मन्थली
  • Phone 048540304, 048540283

 

 

कर्मचारीहरुको नामावली विवरण 

 

क्र.सं.कर्मचारीको नामपदकार्यक्षेत्रसम्पर्क नं.
 किरणसागर घिसिङव्यवस्थापक ९८०१०२०२१५
बलराम लामा लेखा विभाग  ९८०१०२०२५५
सुवास श्रेष्ठ बचत विभाग  ९८०१०२०३३२
सुव्वा रोका  ऋण विभाग  ९८०१०२०२३१
 सन्देश शाही  सेवाकेन्द्र प्रमुख ९८०१०२०२४७
छत्र बहादुर मुङराती वरिष्ठ सहायक (ऋण) ९८०१०२०२५४
जानुका श्रेष्ठ अग्रभाग कर्मचारी  ९८०१०२०२२७
    
यमलाल श्रेष्ठ बजार सहायक  ९८०१०२०२३४
१०रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ बजार सहायक ९८०१०२०२४९
११राजन कुमार श्रेष्ठबजार सहायक ९८०१०२०२५०
१२सुनिता विसुन्के बजार सहायक  ९८०१०२०२३४
१३मीरा घिमिरे बजार सहायक ९८०१०२०२३५
१४डेक बहादुर कार्कीकार्यालय सहयोगी ९८०१०२०२२८