• Address नगरपालिका -१, देवकोटा चोक मन्थली
  • Phone 048540304, 048540283

प्रोवेसन कार्यदल

चुक्त बहादुर मगर

चुक्त बहादुर मगर

संयोजक
मन्जु माझी

मन्जु माझी

सदस्य
तिकल बहादुर कार्की

तिकल बहादुर कार्की

सदस्य
किरणसागर घिसिङ

किरणसागर घिसिङ

सदस्य